मंगळवार, १८ नोव्हेंबर, २०१४

" तो "

    

     जन्मा बरोबरच
     पाठंगुळीवर  कुबड़ासारखा
     प्रश्न घेऊन
     आलेला तो
     कोणाचे रे  तू  ....?
     विचारताच
     आपसूक नजर
     खाली जाते
     यात अनेक संदर्भ आहेत   …!!

     दिसभर आई भोवती
     पिंगा घालणारा  "तो"
     रात्री जिन्या  खाली
     झोपतो   …
     जिन्याच्या कुशीत
     आईची ऊब शोधतांना
     कासाविस  होतो  .
     यातही अनेक  संदर्भ  आहेत   … !!

     शाळेच्या पायरीवर अनेकदा
     ठेचला गेलेला  "तो"
     जगात वावरताना
     आताशा बेभान  होतो   ....?
     तिचा का तू   ....?
     विचारताच
     आपसूक विचारणा-याच्या
     थोबडीत बसते   ....!
     यातही अनेक संदर्भ  आहेत     .... !!


                                                               "समिधा "
 
     


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा