सोमवार, ५ ऑगस्ट, २०१३

जेंव्हा "तू " फक्त ..... तू असतोस !

                                   


                                                    जेंव्हा "तू " फक्त

                                                    तू असतोस

                                                    तेंव्हा तुझ्याभोवती

                                                    लगड़लेली इतर

                                                    कोण असतात   ……?

                                                               
                                                             इतर कोणाचाच
               
                                                             जेंव्हा तुझ्या
       
                                                             अस्तित्वावर हक्क
   
                                                             सांगितला जातो  ……

                                                             तेंव्हा तू कुठे असतोस   ……….?

                                             
                                                     जेंव्हा "तू " तुझ्याभोवती

                                                     सुखशांतिचा
                                                   
                                                     बुरखा पांघरतोस

                                                     अनं सगळ्या

                                                     दु:खांना बिनधास्त

                                                     सामोरा जातोस

                                                     तेंव्हा मात्र  तू

                                                     फक्त एकटा का असतोस  ……. ?


                                   
                                                                                                           "समिधा"
२ टिप्पण्या: