सोमवार, १९ ऑगस्ट, २०१३

तिचे .....प्राक्तन....!


                                   
                                

                                                    त्या  कळिला

                                                   कोण समजावेल  . . . !

                                                   उद्या उमलेल

                                                  रंग उधळेल


                                             गंध पसरेल

                                                त्या गंधा सवे

                                                कुणी येइल  . . . . !!

                                                तो हात कसा असेल  . . . ?

                                               जो तिला खुडेल  . . . .

                                               त्या हातावरच्या  रेषा

                                              कोण वाचेल   ……?

                                              ज्या रेषाच  तिचे

                                              प्राक्तन ठरवतील ………!!!!!.

                             
                                                                                                       "समिधा"४ टिप्पण्या:

  1. त्या हातावरच्या रेषा कोण वाचेल ……? ज्या रेषाच तिचे प्राक्तन ठरवतील ………!!!!!.kharech aahe samidha striche jiwan tiche asale tari tichya jodidarawarach tiche praktan awalanbun asate.

    उत्तर द्याहटवा
  2. त्या हातावरच्या रेषा कोण वाचेल ……?
    ज्या रेषाच तिचे प्राक्तन ठरवतील ………!!!!!.

    Alagad tichya praktnachi nas pakdli aahe tumhi ya antaryat....khoop sundar kavita!

    उत्तर द्याहटवा